ސްކްރީނިންގ ޝީޓް އަދި އޭ2 ޝީޓް (މަސައްކަތު)

14 މާރިޗު 2023

ސްކްރީނިންގ ޝީޓް އަދި އޭ2 ޝީޓް (މަސައްކަތު)  އިއުލާން ނަންބަރ: (IUL)141-HR/141/2023/147
147- A2 sheet - Masakathu (hulhumale mini) - website
ޑައުންލޯޑް ކޮށްލާ (261.87 KB)