ހުޅުމާލެ 4 ނަންބަރު ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ ޓާފް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް

ނިމިފައި

0 އިންސައްތަ

ހުޅުމާލެ 4 ނަންބަރު ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ ޓާފް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް

ހަވާލުކުރި ތާރީޚް

06 ނޮވެމްބަރު 2022

މުއްދަތު

14 ދުވަސް

Deadline: 20 ނޮވެމްބަރު 2022

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި ތާރީހް

07 ނޮވެމްބަރު 2022

މަސައްކަތުގެ އަގު

1,143,019 ރުފިޔާ

ހަވާލުކުރި ފަރާތް

ނެގާއި އިންވެސްޓްމަންޓް

ސްޓޭޓަސް

ކުރިއަށްދަނީ

ހުޅުމާލެ 4 ނަންބަރު ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ ޓާފް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޔޫތް މިނިސްޓްރީން ނެގާއި އިންވެސްޓްމަންޓް އާއެކު ސޮއިކުރީ 6 ނޮވެމްބަރު 2022 ގައެވެ. މި މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ 1،143،019.20 ރުފިޔާއެވެ. މި މަސައްކަތް ނެގާއި އިންވެސްޓްމަންޓް އާއި ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ މަސައްކަތް ފަށާތާ 14 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމަން ޖެހޭ ގޮތަށެވެ.