ޚަބަރު

Card image cap

ބޮޑީބިލްޑިންގ ޓީމުގެ ކޯޗާއި މިނިސްޓަރ މަޙްލޫފް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ބޮޑީބިލްޑިންގ ޓީމް

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
Card image cap

ރާއްޖެއާ ސީޝެލްސްއާ ދެމެދު ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ އެއްބަސްވުން

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
Card image cap

ބޮޑީބިލްޑިންގ ޓީމާއި މިނިސްޓަރ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ބޮޑީބިލްޑިންގ ޓީމް

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
Card image cap

މޯބައިލް ލީގަލް އެއިޑް ކްލިނިކް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

މޯބައިލް ލީގަލް އެއިޑް ކްލިނިކް

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
Card image cap

އައިއޯޖީގެ ދިދަ ރައީސްއަށް އަރުވައިފި

އައިއޯއައިޖީ 2023

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ