ޚަބަރު

Card image cap

61 ރަށުގައި ގާއިމްކުރާ އައުޓްޑޯރ ޖިމްގެ ސާމާނު ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް ހަވާލުކޮށްފި

އައުޓްޑޯރ ޖިމް

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
Card image cap

ހަފްތާ ރެސް ހިންނަވަރުގައި ބާއްވަނީ

ހަފްތާރެސް

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
Card image cap

ތިން ރަށެއްގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބް ބޭސް މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފި

ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
Card image cap

ފަސް ރަށެއްގެ ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފި

fފުޓްސަލް ދަނޑު

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
Card image cap

ނެޝަނަލް ޗެސް އާކޭޑް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

ޗެސް އާކޭޑް

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ